Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

181 2

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1620 mới nhất tháng 4/2022 được tích hợp giao diện XP Lonhgorn tuyệt đẹp. Ngoài ra bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN.

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk
General Information
——————————————————————————-
Type……………..: Custom OS
Platform………….: Windows 10
Image Format………: .iso
Image Created with…: Other (specify)
Burn Tested……….: Yes​
UEFI and Bios​
——————————————————————————-
Post Information
——————————————————————————-
Posted by…………: Kirk
Posted on…………: 4/7/2022
Fills Policy………: Wait until after the repost, then ask
——————————————————————————-
Release Notes
——————————————————————————-
Windows Build: Windows 10 Pro (21H2) x64 – 10.0.19044.1620 (en-US)Updates:KB5010524 – Dynamic Update for Windows setup
KB5005260 – Servicing Stack Update
KB5011543 – Cumulative Update Preview

Update to latest version
Startisback Updated to latest
Rainmeter Latest version
Theme Dlls Patached
——————————————————————————-
Install Notes
——————————————————————————-
After first desktop appears, startisback gets installed silently, allow it to
do its thing, then it will reboot once into the OS ready to use. If you want
full Longhorn look in file explorer, click on OldNew Explorer shortcut on
desktop and hit install, after selecting options. I would select all of them.

Hình ảnh bản dựng
Default Desktop
Longhorn Start menu added
New Rainmeter Longhorn sidebar added:
Setup:

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

Kích thước file ISO là 4.2GB chuẩn UEFI

Lưu ý: Tin tức và Sở thích trên thanh tác vụ không thực sự phù hợp với Thanh tác vụ bằng kính này, vì vậy chỉ cần tắt nó đi, đây là một tệp dơi để tắt nó đi, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp chuột phải để tắt nó:
Tải xuống tệp bat tắt Tin tức và Sở thích
https://mega.nz/file/XLAT3LZS#M4u2-BPIZv0uVNvj_hH7JDLjf2o6UzpRqTVEAoRKuCw


Tải về phiên bản tương tự trước đó

Tải về Windows 10 Longhorn 2022 x64 v21H2 build 19044.1387 by Kirk

 

Nguồn : TeamOS

Related Post

There are 2 comments

  1. Pingback: Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

  2. Pingback: Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.