Download Windows Server 25099 LTSC vNext ISO vừa được phát hành

65 0

Download Windows Server 25099 LTSC vNext ISO vừa được phát hành

Thông báo ngắn gọn: Microsoft đã cung cấp phiên bản Windows Server vNext mới để tải xuống. Windows Server 25099 LTSC dưới dạng bản xem trước (tên mã Copper) luôn có sẵn dưới dạng ISO hoặc VHDX.

Download Windows Server 25099 LTSC vNext ISO vừa được phát hành

Như mọi khi, máy chủ đi kèm với cả phiên bản Desktop Experience và Server Core dưới dạng Trung tâm dữ liệu và phiên bản Chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi ghi chú phát hành sau khi nó đến.

  • Các key để cài đặt:
  • Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
  • Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

Khi nào thì ghi chú phát hành sẽ được ghim ở đây. techcommunity.microsoft.com/windows-server-insiders

Tải xuống Windows Server 25099 LTSC ISO

Người dùng nội bộ đã đăng ký có thể điều hướng trực tiếp đến trang tải xuống Windows Server Insider Preview . Nếu bạn chưa đăng ký làm Người dùng nội bộ, hãy xem BẮT ĐẦU VỚI MÁY CHỦ trên cổng Windows Insiders for Business .

Hoặc download ISO theo liên kết bên dưới

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.