Hiện tại website WindowsLite.Net đang gặp khó khăn về khả năng duy trì.

Nếu yêu mến và website hữu ích với bạn, hãy giúp chúng tôi.

Thông tin Donate xem tại đây

Lưu ý : Nếu không truy cập được liên kết tải file vui lòng sử dụng trình VPN

hoặc đổi DNS sang Google và cần tắt trình chặn quảng cáo