Windows Lite
windowslite.net

GSecurity OS – Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288

GSecurity OS – Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288

Tải xuống GSecurity OS là bản dựng Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288 được tuỳ biến và tối ưu hoá cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game.

GSecurity OS là bản dựng Windows 10 LTSC Lite được loại bỏ các thành phần và dịch vụ không quan trọng chi tiết vui lòng xem bên dưới

driver_xinputhid.inf
dvdplay ‘DVD Play’
embeddedexperience ‘Device Lockdown (Embedded Experience)’
embeddedmode ‘Embedded Mode’
firstlogonanim ‘Animacija kod prvog logiranja’
font_arialblack ‘Arial Black’
font_bahnschrift ‘Bahnschrift’
font_franklingothic ‘FranklinGothic’
font_gabriola ‘Gabriola’
font_georgia ‘Georgia’
font_holomd2 ‘Holo MDL2 Assets’
font_impact ‘Impact’
font_inkfree ‘Ink Free’
font_javanesetext ‘Javanese Text’
font_palatinolinotype ‘PalatinoLinotype’
font_phagspa ‘Microsoft PhagsPa’
font_phagspabold ‘Microsoft PhagsPa Bold’
font_segoe_fluent_icons ‘Segoe Fluent Icons’
font_segoe_ui_variable ‘Segoe UI Variable’
font_segoeprint ‘Segoe Print’
font_segoeprintbold ‘Segoe Print Bold’
font_segoescript ‘SegoeScript’
font_yugothicbold ‘Yu Gothic Bold & Yu Gothic UI Semibold & Yu Gothic UI Bold’
font_yugothiclight ‘Yu Gothic Light & Yu Gothic UI Light’
font_yugothicmedium ‘Yu Gothic Medium & Yu Gothic UI Regular’
langarabic ‘Arabic’
langbulgarian ‘Bulgarian’
langchineses ‘Chinese Simplified’
langchineset ‘Chinese Traditional’
langcroatian ‘Hrvatski’
langczech ‘Czech’
langdanish ‘Danish’
langdutch ‘Dutch’
langenglishgb ‘English (GB)’
langestonian ‘Estonian’
langfinnish ‘Finnish’
langfrench ‘French’
langfrenchcanadian ‘French (Canadian)’
langgerman ‘German’
langgreek ‘Greek’
langhebrew ‘Hebrew’
langhungarian ‘Hungarian’
langime ‘Input Method Editor (IME)’
langimejp ‘Japanese (IME)’
langimeko ‘Korean (IME)’
langimetc ‘Chinese Traditional (IME)’
langitalian ‘Italian’
langjapanese ‘Japanese’
langkorean ‘Korean’
langlatvian ‘Latvian’
langlithuanian ‘Lithuanian’
langnorwegian ‘Norwegian’
langpolish ‘Polish’
langportuguesebr ‘Portuguese (Brazilian)’
langportuguesept ‘Portuguese’
langpseudolocale ‘Pseudo-locale’
langromanian ‘Romanian’
langrussian ‘Russian’
langserbian ‘Serbian’
langslovak ‘Slovak’
langslovenian ‘Slovenian’
langspanish ‘Spanish’
langswedish ‘Swedish’
langthai ‘Thai’
langturkish ‘Turkish’
langukrainian ‘Ukrainian’
manifestbackup ‘Manifest Backup (WinSxS$#92;Backup)’
manifests ‘Windows Component Database’
Microsoft.AAD.BrokerPlugin ‘AAD.BrokerPlugin’
Microsoft.AsyncTextService ‘AsyncTextService’
Microsoft.BingNews ‘BingNews’
Microsoft.BingWeather ‘BingWeather’
Microsoft.BioEnrollment ‘BioEnrollment’
Microsoft.CredDialogHost ‘CredDialogHost’
Microsoft.DesktopAppInstaller ‘DesktopAppInstaller’
Microsoft.ECApp ‘ECApp’
Microsoft.GamingApp ‘GamingApp’
Microsoft.GetHelp ‘GetHelp’
Microsoft.Getstarted ‘Centar dobrodošlice (Početak)’
Microsoft.HEIFImageExtension ‘HEIFImageExtension’
Microsoft.LockApp ‘LockApp’
Microsoft.MicrosoftEdge ‘MicrosoftEdge’
Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient ‘MicrosoftEdgeDevToolsClient’
Microsoft.MicrosoftOfficeHub ‘MicrosoftOfficeHub’
Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection ‘MicrosoftSolitaireCollection’
Microsoft.MicrosoftStickyNotes ‘MicrosoftStickyNotes’
Microsoft.People ‘People’
Microsoft.PowerAutomateDesktop ‘PowerAutomateDesktop’
Microsoft.ScreenSketch ‘ScreenSketch’
Microsoft.SecHealthUI ‘SecHealthUI’
Microsoft.Todos ‘Todos’
Microsoft.VP9VideoExtensions ‘VP9VideoExtensions’
Microsoft.WebMediaExtensions ‘WebMediaExtensions’
Microsoft.WebpImageExtension ‘WebpImageExtension’
Microsoft.Win32WebViewHost ‘Win32WebViewHost’
Microsoft.Windows.Apprep.ChxApp ‘SmartScreen’
Microsoft.Windows.AssignedAccessLockApp ‘AssignedAccessLockApp’
Microsoft.Windows.CallingShellApp ‘CallingShellApp’
Microsoft.Windows.CapturePicker ‘CapturePicker’
Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager ‘ContentDeliveryManager’
Microsoft.Windows.NarratorQuickStart ‘NarratorQuickStart’
Microsoft.Windows.OOBENetworkCaptivePortal ‘OOBENetworkCaptivePortal’
Microsoft.Windows.OOBENetworkConnectionFlow ‘OOBENetworkConnectionFlow’
Microsoft.Windows.ParentalControls ‘ParentalControls’
Microsoft.Windows.PeopleExperienceHost ‘PeopleExperienceHost’
Microsoft.Windows.Photos ‘Photos’
Microsoft.Windows.PinningConfirmationDialog ‘PinningConfirmationDialog’
Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser ‘SecureAssessmentBrowser’
Microsoft.Windows.XGpuEjectDialog ‘XGpuEjectDialog’
Microsoft.WindowsAlarms ‘WindowsAlarms’
Microsoft.WindowsCalculator ‘WindowsCalculator’
Microsoft.WindowsCamera ‘WindowsCamera’
microsoft.windowscommunicationsapps ‘Windows Mail’
Microsoft.WindowsFeedbackHub ‘WindowsFeedbackHub’
Microsoft.WindowsMaps ‘WindowsMaps’
Microsoft.WindowsSoundRecorder ‘WindowsSoundRecorder’
Microsoft.Xbox.TCUI ‘Xbox.TCUI’
Microsoft.XboxGameCallableUI ‘XboxGameCallableUI’
Microsoft.XboxGameOverlay ‘XboxGameOverlay’
Microsoft.XboxGamingOverlay ‘XboxGamingOverlay’
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay ‘XboxSpeechToTextOverlay’
Microsoft.YourPhone ‘YourPhone’
Microsoft.ZuneMusic ‘ZuneMusic’
Microsoft.ZuneVideo ‘ZuneVideo’
migwiz ‘Easy Transfer’
msinfo32 ‘Alat sistemske informacije (MSInfo32)’
NcsiUwpApp
optionalfeatures ‘Optional Features’
pos ‘Point of Service (POS)’
remoteregistry ‘Remote Registry’
retaildemo ‘Retail Demo Content’
securitycenter ‘Sigurnosni centar’
sfc ‘System File Check (SFC)’
sharedpc ‘Shared PC mode’
smbv1 ‘SMB v1’
speechcommon ‘Prepoznavanje govora’
speechtts ‘Speech TTS’
tempcache ‘Cache i temp datoteke’
winre ‘Windows oporavak’
winsxs ‘Windows Component Store (WinSxS)’
wordpad

Screenshot

Download GSecurity OS – Windows 10 IoT Enterprise LTSC v21H2 build 19044.1288

Dung lượng file ISO là 1.2GB

Lưu ý : Cần chuẩn Driver trước khi cài đặt bản dựng

 

MUA ỦNG HỘ

LƯU Ý

Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là windowslite.net hoặc baominh.tech hoặc sbz .

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Leave a Reply