Windows Lite
windowslite.net

Hướng dẫn cách nâng cấp lên Windows 10 v22H2 (19045)

Hướng dẫn cách nâng cấp lên Windows 10 v22H2 (19045)

Trong bản cập nhật KB5014666 dành cho Windows 10 người dùng nhận được Windows 10 v22H2 19045 nhưng khi cài đặt đa số người dùng chỉ nhận được build 19044, vậy làm sao để kích hoạt build 19045, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bản nâng cấp lên Windows 10 v22H2 build 19045

Đầu tiên bạn cần cài đặt bản cập nhật thủ công KB5014666 cho Windows 10

Tải xuống thủ công KB5014666

Sau khi cập nhật hoàn tất thì bạn sẽ được bản Windows 10 v21H2 build 19044.1806

Điều này có nghĩa nếu máy tính của bạn đang là ver 19044.1806 thì không cần cài đặt bản update thủ công trên

Để thay đổi thông tin về số phiên bản và bản dựng được cài đặt trong Windows 10 của bạn , ngay lập tức chuyển sang 22H2 – Build 19045 , mở cửa sổ Command Prompt (quản trị viên) và nhập (sao chép / dán) tất cả các lệnh sau vào Command Prompt :

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1806.mum

dism /online /add-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum

Đóng Command Prompt  khởi động lại Windows 10 và kiểm tra xem số phiên bản trong thông tin của PC của bạn đã chuyển thành 22H2 và Bản dựng được cài đặt là 19045.1806 chưa.

Nếu bạn muốn quay lại bản v21H2 cũ , chỉ cần lặp lại thao tác một lần nữa với Command Prompt (quản trị viên), thay thế add-package bằng gói remove-package trong tập lệnh .

dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-Product-Data-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~10.0.19041.1806.mum
dism /online /remove-package /packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-22h2-EKB-Wrapper-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1806.mum

 

Chúc các bạn thành công !

 

MUA ỦNG HỘ

LƯU Ý

Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là windowslite.net hoặc baominh.tech hoặc sbz .

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Leave a Reply