Microsoft phát hành bản cập nhật cho Windows 11 (KB5009566) (build 22000.434)

109 0

Microsoft phát hành bản cập nhật cho Windows 11 (KB5009566) (build 22000.434)

Bản cập nhật Patch Tuesday đầu tiên năm 2022 cho Windows 11 phát hành với một loạt các bản sửa lỗi và cải tiến.

Related Post

There are 0 comments

  1. Pingback: Phoenix LiteOS 11 Pro Plus Windows 11 build 22000.434 Compact / Lite / Gaming by FBconan

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.