Windows Lite
windowslite.net

Phoenix LiteOS 11 Pro Plus v22H2 build 22593.1 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming by FBConan

Phoenix LiteOS 11 Pro Plus v22H2 build 22593.1 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming by FBConan

Tải về Phoenix LiteOS 11 Pro Plus v22H2 build 22593.1 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming by FBConan là bản dựng Windows 11 v22H2 build 22593.1 mới nhất từ kênh DEV và Beta, được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp để trải nghiệm các tính năng mới trên Windows 11 v22H2 vừa được phát hành.

▬ DESIGNED TO BREATHE NEW LIFE INTO YOUR PC ▬

 4.2 GB Installed Size!
MS Store, UWP, Xbox Supported!
Additional Language Packs Supported!
Extreme Performance for your Apps and Games!
Bypasses TPM, Secure Boot, RAM and CPU Checks!
Bypasses Forced MS Account Creation!
Includes New Virtual Memory Enabler!
Added Advanced Power Settings!
Improved Dark Mode Theme!

 Windows Defender Disabled!
 Updates Paused Until 2099!

  • This Version of Windows 11 (22H2) Is still currently in development, and is not yet released to the public. Expect there to be lots of bugs, and don’t expect support for a Dev Build. Do your research first, and understand the limitations, and expectations of this build before you try it.

  • Removed Features – Cortana, Edge, Some UWP Apps.​
  • Disabled Features – Windows Defender, News Widget, Windows Ink Workspace, Error Reporting, UAC, Ads, Telemetry, Virtual Memory, Hibernation, Power Throttling, Automatic Maintenance and Download Blocking.​

Installation Instructions:
• Use Rufus ONLY to write the ISO to a USB Drive.
• Boot from the USB Drive, and Perform a Clean Installation to your desired partition.
• *Your PC Will Reboot Once, Shortly After Installation Completes.
• *After Installation, I HIGHLY Recommend you Enable Virtual Memory, by Running my Virtual Memory Enabler App, that’s located on the Desktop, and in the ‘Extras’ Folder. It will Improve Stability.

 I highly recommend you download and install DX9 and VC++ Runtimes, you can download them HERE

• For AMD Ryzen Powered PC’s , please download the latest Chipset Drivers found at the bottom of my thread HERE

 I recommend you enable a paging file, (Virtual Memory), to help prevent Apps from crashing / closing unexpectedly if you run short on physical RAM. Run the Included ‘Virtual Memory Enabler‘ App to enable.

 If you have any issues Installing this Build on your PC, Please Read my tutorial, on how to fix those issues, in part 6 of my tutorial HERE

Tải về Phoenix LiteOS 11 Pro Plus v22H2 build 22593.1 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming by FBConan

Tổng dung lượng file ISO là 2.3GB

Sử dụng rufus ghi ISO vào USB để cài đặt.

 


Nguồn : TeamOS và phoenixliteos.com

MUA ỦNG HỘ

LƯU Ý

Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là windowslite.net hoặc baominh.tech hoặc sbz .

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Leave a Reply