ReviOS – Windows 11/10 gọn nhẹ cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game

117 0

ReviOS – Windows 11/10 gọn nhẹ cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game

Revisione OS ( ReviOS ) là một phiên bản tùy chỉnh của Windows OS dựa trên Windows 11 và Windows 10. Hệ điều hành này vẫn là một hệ điều hành Windows nhưng nó ít cồng kềnh hơn. 

Đây là điều mà các nhà phát triển hệ điều hành Revision nói  ReviOS mong muốn tạo lại những gì Windows như một hệ điều hành lẽ ra phải có – dễ dàng và đơn giản. Với đối tượng chính là game thủ, người dùng thành thạo và những người đam mê, chúng tôi hiểu rằng hiệu suất, tốc độ và độ trễ là bắt buộc, đó là lý do tại sao người ta đã đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc biến ReviOS trở thành một hệ điều hành riêng tư, hiệu quả và có khả năng .

Chi tiết xem thêm tại : https://www.revi.cc/revios

Tải về ReviOS – Windows 11/10 Lite

ReviOS | Windows 11

Recommended for newer systems with more recent hardware.

Release: 21H2 | 22000.527

ReviOS | Windows 10

Recommended for older systems, incompatible with Windows 11.

Release: 21H2 | 19044.1499

Related Post

There are 0 comments

  1. Pingback: ReviOS - Windows 11/10 gọn nhẹ cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.