Tải về Windows 10 Paranoid V2 build 19044.1466 x64

Posted by - 05/02/2022

Tải về Windows 10 Paranoid V2 build 19044.1466 x64 Tải về Windows 10 Paranoid V2 build 19044.1466 x64 là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1466  được tích hợp themes Paranoid 2022 tuyệt đẹp, bản dựng không loại bỏ bất cứ gì hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ tích hợp themes Panadroid