Tải về Windows 10 v21H2 build 19044.1526 (En-Ru) Pre-Activated

Posted by - 09/02/2022

Tải về Windows 10 v21H2 build 19044.1526 (En-Ru) Pre-Activated Tải về Windows 10 v21H2 build 19044.1526 (En-Ru) Pre-Activated là bản dựng Windows 10 build 19044.1526 mới nhất tháng 2/2022. Bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa cho người dùng. Tweaks Improved wallpaper display quality. Disabled security warning when running downloaded files. Disabled UAC