Tải về Windows 10 AIO v21H2 build 19044.1526 Update Feb-2022

Posted by - 10/02/2022

Tải về Windows 10 AIO v21H2 build 19044.1526 Update Feb-2022 Tải về Windows 10 AIO v21H2 build 19044.1526 Update Feb-2022 là bản dựng Windows 10 build 19044.1526 mới nhất tháng 2-2022, bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN không tùy biến hay loại bỏ bất cứ gì. Bản dựng 2 gồm file