Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.434 TPM x64 JAN-2022 Pre-activated

Posted by - 15/01/2022

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.434 TPM x64 JAN-2022 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.434 TPM x64 JAN-2022 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.434 mới nhất tháng 1/2022 đây là phiên bản RMT (Release To Manufacture) bản hoàn chỉnh. Bản dựng được xây dựng hoàn toàn trên nền