Rectify11 một phiên bản Windows 11 mới với Fluent Setup

Posted by - 02/03/2022

Rectify11 một phiên bản Windows 11 mới với Fluent Setup Rectify11 một phiên bản Windows 11 mới với Fluent Setup các ứng dụng Win32 trong bóng tối và hơn thế nữa. Rectify11 đã biến hoàn toàn Windows 11 từ trong ra ngoài và chắc chắn được thiết kế lại cho nhiều thứ như Windows 11.