Tải về Windows 11 AIO build 220000.493 Non-TPM 2.0 February 2022

Posted by - 10/02/2022

Tải về Windows 11 AIO build 220000.493 Non-TPM 2.0 February 2022 Tải về Windows 11 AIO build 220000.493 Non-TPM 2.0 February 2022 là bản dựng Windows 11 build 22000.493 mới nhất bao gồm 16in1 phiên bản Windows 11 trong cùng file ISO, bản dựng xây dựng trên nền ảnh gốc không tùy biến, ngoại trừ