Tải về ISO Windows 11 Build 22610 cho kênh Beta & DEV

Posted by - 30/04/2022

Tải về ISO Windows 11 Build 22610 cho kênh Beta & DEV Microsoft vừa phát hành Windows 11 Build 22610 cho Người dùng nội bộ trong các kênh Beta và Dev. Bản cập nhật bao gồm các tùy chọn chính sách nhóm mới và bao gồm một danh sách dài các bản sửa lỗi. Nó cũng bổ