Windows 10 Enterprise LTSC 2021 đã sẵn sàng đã tải xuống

Posted by - 19/11/2021

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 đã sẵn sàng đã tải xuống Microsoft đã cung cấp Windows 10 Enterprise LTSC 2021 mới. Các tính năng trong phiên bản này cũng giống như các tính năng của Windows 10 v21H2 được phát hành trước đó . Windows 10 Enterprise LTSC 2021 mở rộng Windows 10 Enterprise LTSC 2019 với các