Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (x64) MSDN (Update 2/2022)

Posted by - 09/02/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (x64) MSDN (Update 2/2022) Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (x64) là bản dựng Windows 11 mới nhất từ MSDN (KB5010386 Update 2/2022). Bản dựng này không tùy biến hoàn toàn là ISO gốc nên yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot khi cài đặt (