Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition

Posted by - 17/04/2022

Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition là bản dựng Windows 10 LTSB build 143939.5009 được tùy biến vào tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. Description about this build :-  🔰 Nexus LiteOS