Tải về ISO Windows 11 v22H2 build 22579 chính thức từ MSDN

Posted by - 19/03/2022

Tải về ISO Windows 11 v22H2 build 22579 chính thức từ MSDN Microsoft hôm nay đã phát hành Windows 11 Build 22579 cho những người nội bộ trong Dev Channel. Nó cũng đã cung cấp hình ảnh ISO chính thức của Windows 11 Build 22579 để tải xuống để cài đặt thủ công.  Bản dựng mới