Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022

Posted by - 18/04/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022 Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022 là bản dựng Windows 10 build 19044.1679 cập nhất mới nhất ngày 18/04/2022, bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, không tùy biến hay loại bỏ bất cứ

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1645 x64 En-US Pre-activated

Posted by - 16/04/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1645 x64 En-US Pre-activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1645 x64 En-US Pre-activated là bản dựng Windows 10 build 19044.1645 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng không tùy biến được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ đã được kích hoạt

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1561 x64 Feb 2022 Pre-Activated

Posted by - 12/02/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1561 x64 Feb 2022 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1561 x64 Feb 2022 Pre-Activated là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1561 cập nhật mới nhất tháng 2/2022. Bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN và được kích hoạt sẵn cho người

Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2}

Posted by - 18/01/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2} Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2} là bản dựng Windows 10 v21H2 tích hợp các bản cập nhật mới nhất 1/2022. Windows 10 X64 21H2 Pro OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 Version 21H2 Build 19044.1466