Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk

Posted by - 17/04/2022

Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk là bản dựng Windows 10 build 19044.1465 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. General Information ——————————————————————————- Type……………..: OS Platform………….: x64 More Info…………: https://teamos-hkrg.com Image Format………: