Windows 11 v21H2 Build 22000.613 Lite Non-TPM 2.0 incl Office 2021 Pre-Activated

Posted by - 15/04/2022

Windows 11 v21H2 Build 22000.613 Lite Non-TPM 2.0 incl Office 2021 Pre-Activated Tải về Windows 11 v21H2 Build 22000.613 Lite Non-TPM 2.0 Compliant x64 16in1 incl Office 2021 Preactivated là bản dựng Windows 11 build 22000.613 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng được tùy biến loại bỏ các dịch vụ không cần