Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.588 TPM x64 Mar-2022 Pre-activated

Posted by - 17/03/2022

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.588 TPM x64 Mar-2022 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.588 TPM x64 Mar-2022 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.588 được cập nhật mới nhất tháng 3/2022, bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc chưa loại bỏ TPM

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.526 TPM x64 Feb-2022 Pre-activated

Posted by - 12/02/2022

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.526 TPM x64 Feb-2022 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.526 TPM x64 Feb-2022 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.526 được cập nhật mới nhất tháng 2/2022. Bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN và được kích

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.434 TPM x64 JAN-2022 Pre-activated

Posted by - 15/01/2022

Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.434 TPM x64 JAN-2022 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro RTM build 22000.434 TPM x64 JAN-2022 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.434 mới nhất tháng 1/2022 đây là phiên bản RMT (Release To Manufacture) bản hoàn chỉnh. Bản dựng được xây dựng hoàn toàn trên nền