Tải về Windows 7 Ultimate SP1 build 7601.25860 (Update 2/2022)

Posted by - 11/02/2022

Tải về Windows 7 Ultimate SP1 build 7601.25860 (Update 2/2022) Tải về Windows 7 Ultimate SP1 build 7601.25860 (Update 2/2022) là bản dựng Windows 7 Ultimate SP1 được tích hợp các bản cập nhật mới nhất tháng 2/2022. Bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN. STD – Cài