Tải về Windows Server 2022 AIO build 20348.469 x64 en-ru JAN 2022

Posted by - 18/01/2022

Tải về Windows Server 2022 AIO build 20348.469 x64 en-ru JAN 2022 Tải về Windows Server 2022 AIO build 20348.469 x64 en-ru JAN 2022 là bản dựng Windows Server 2022 được tích hợp các bản cập nhật mới nhất tháng 1/2022. Bản dựng không tùy biến được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN. Bản