Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620

Posted by - 01/04/2022

Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620 Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620 là bản dựng Windows 10 build 19044.1620 mới nhất được tùy biến giao diện phong cách Ubuntu và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. General Info: Version: Windows 10 Pro OS build: 19044.1620 Arch: x64