Tải về Windows 7 SP1 AIO build 7601.25860 Update 2/2022

Posted by - 11/02/2022

Tải về Windows 7 SP1 AIO build 7601.25860 Update 2/2022 Tải về Windows 7 SP1 AIO build 7601.25860 Update 2/2022 là bản dựng Windows 7 SP1 được tích hợp các bản cập nhật mới nhất tháng 2/2022. Đây là bản dựng được xây dựng hoàn toàn trên nền ảnh gốc không tùy biến hay loại