Windows 10 Pro & Enterprise v1909 build 18363.2212 x64 April-2022 Pre-activated

Posted by - 25/04/2022

Windows 10 Pro & Enterprise v1909 build 18363.2212 x64 April-2022 Pre-activated Tải về Windows 10 Pro & Enterprise v1909 build 18363.2212 x64 April-2022 Pre-activated là bản dựng Windows 10 v1909 cập nhật mới nhất tháng 4/2022, bản dựng không tùy biến được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ đã được kích hoạt