Tải về Win11 Flat (X64 PRO) – Windows 11 v21H2 build 22000.348

Posted by - 01/12/2021

Tải về Win11 Flat (X64 PRO) – Windows 11 v21H2 build 22000.348 Tải về Win11 Flat (X64 PRO) v21H2 build 22000.348 là bản dựng Windows 11 build 22000.348 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi games… Integrated : Microsoft .NET Framework 3.5 Microsoft .NET Desktop Runtime 6 Microsoft