Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507

Posted by - 05/01/2022

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507 cho máy cấu hình thấp Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp là bản dựng Windows AIO gồm 2 phiên bản Windows 10 SuperLite và Windows 11 SuperLite trong cùng 1 file ISO.  Bản dựng được tối ưu hóa và loại bỏ các