Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN

Posted by - 17/01/2022

Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN là bản dựng Windows 10 All in One được cập nhật mới nhất tháng 1/2022, bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc. Thông tin Phiên bản: Windows 10