Windows 10 Enterprise 2016 LTSB AIO (x86-x64) build 14393.4886 – JAN 2022

Posted by - 18/01/2022

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB AIO (x86-x64) build 14393.4886 – JAN 2022 Tải về Windows 10 Enterprise 2016 LTSB AIO (x86-x64) build 14393.4886 – JAN 2022 là bản dựng Windows 10 LTSB 2016 được cập nhật các bản vá lỗi mới nhất tháng 1/2022. Bản dựng này không tùy biến hay cá nhân hóa, hoàn