FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022

Posted by - 22/04/2022

FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022 Tải về FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022 là bản dựng Windows 10 Enterprise LTSB build 14393.5066 cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc