Tải về ggOS · Windows 10 for Gamers v0.8.20 x64 (by Phelgm)

Posted by - 07/01/2022

Tải về ggOS · Windows 10 for Gamers v0.8.20 x64 (by Phelgm) Tải về ggOS là bản dựng tùy chỉnh của Windows 10 v20H2 Pro Edition được tạo bởi phlegm được tùy biến và tối ưu hóa tối đa phục vụ cho máy tính có nhu cầu chơi game. ggOS is a Windows 10 20H2