Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022

Posted by - 18/04/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022 Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022 là bản dựng Windows 10 build 19044.1679 cập nhất mới nhất ngày 18/04/2022, bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, không tùy biến hay loại bỏ bất cứ