Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2}

Posted by - 18/01/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2} Tải về Windows 10 Pro v21H2 x64 OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 {Gen2} là bản dựng Windows 10 v21H2 tích hợp các bản cập nhật mới nhất 1/2022. Windows 10 X64 21H2 Pro OEM ESD MULTi-7 JAN 2022 Version 21H2 Build 19044.1466