Windows 10 Pro & Enterprise v1809 build 17763.2867 x64 April 2022 Pre-activated

Posted by - 25/04/2022

Windows 10 Pro & Enterprise v1809 build 17763.2867 x64 April 2022 Pre-activated Tải về Windows 10 Pro & Enterprise v1809 build 17763.2867 x64 April 2022 Pre-activated là bản dựng Windows 10 v1089 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ