Tải về Windows 11 AIO build 220000.493 Non-TPM 2.0 February 2022

Posted by - 10/02/2022

Tải về Windows 11 AIO build 220000.493 Non-TPM 2.0 February 2022 Tải về Windows 11 AIO build 220000.493 Non-TPM 2.0 February 2022 là bản dựng Windows 11 build 22000.493 mới nhất bao gồm 16in1 phiên bản Windows 11 trong cùng file ISO, bản dựng xây dựng trên nền ảnh gốc không tùy biến, ngoại trừ

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (Non-TPM )En-Ru Pre-Activated

Posted by - 09/02/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (Non-TPM )En-Ru Pre-Activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (Non-TPM ) En-Ru Pre-Activated là bản dựng Windows 11 build 22000.493 mới nhất tháng 2/2022 được tùy biến và loại bỏ các thành phần trong Windows nhằm giúp Windows 11 hoạt động mượt mà hơn. Tweaks

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (x64) MSDN (Update 2/2022)

Posted by - 09/02/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (x64) MSDN (Update 2/2022) Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.493 (x64) là bản dựng Windows 11 mới nhất từ MSDN (KB5010386 Update 2/2022). Bản dựng này không tùy biến hoàn toàn là ISO gốc nên yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot khi cài đặt (