Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.613 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Posted by - 13/04/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.613 Non-TPM 2.0 Pre-activated Tải về Windows 11 PRO v21H2 buidl 22000.613 Non-TPM 2.0 Compliant x64 En-US Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.613 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng không tùy biến được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ đã