Tải về Windows 11 Build 22533 trên kênh Dev Channel

Posted by - 13/01/2022

Tải về Windows 11 Build 22533 trên kênh Dev Channel Microsoft đã phát hành Windows 11 Build 22533 mới cho người dùng trong kênh Dev. Bản dựng mang đến một số chỉnh sửa về giao diện người dùng, bao gồm cả tờ thông tin được thiết kế lại cho các chỉ số phần cứng để phù