Tải về Windows 11 v22H2 build 22593 ISO (Home/Pro) MSDN

Posted by - 07/04/2022

Tải về Windows 11 v22H2 build 22593 ISO (Home/Pro) MSDN Windows 11 Build 22593 hiện đã có sẵn cho người thử nghiệm trong Kênh Dev và Beta và nó bao gồm tất cả các thay đổi được lên lịch xuất xưởng với phiên bản 22H2. Bản cập nhật này là từ nhánh Nickel (ni_nickel) và nó