Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 Non-TPM 2.0 – Pre-activated

Posted by - 11/05/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 Non-TPM 2.0 – Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.675 Non-TPM 2.0 – Pre-activated là bản dựng Windows 11 v21H2 build 22000.675 cập nhật mới nhất tháng 5/2022, bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc, ngoại trừ loại bỏ

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Posted by - 11/03/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 Non-TPM 2.0 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 Non-TPM 2.0 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.556 được cập nhật mới nhất tháng 3/2022. Bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc không tùy biến ngoại trừ đã được loại bỏ TPM