Windows 11 Pro v21H2 build 22000.434 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated

Posted by - 12/01/2022

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.434 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.434 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.434 mới nhất tháng 1/2022. Bản dựng không tùy biến xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN đã loại bỏ TPM 2.0 và kích hoạt