Tải về Odin OS Windows 11 Pro Compact & Slim by TeamOS

Posted by - 05/01/2022

Tải về Odin OS Windows 11 Pro Compact & Slim by TeamOS Tải về Odin OS Windows 11 Pro Compact & Slim là bản dựng Windows 11 Pro Compact & Slim được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. General Info: Version: Windows 11 Pro OS build: 19044.1415 Arch: x64 Compression: