Artica Windows 11 Pro v21H2 x64 Multi38 & Slim build 22000.318 Non-TPM 2.0

Posted by - 21/11/2021

Artica Windows 11 Pro v21H2 x64 Multi38 & Slim build 22000.318 Non-TPM 2.0 Tải về Artica Windows 11 Pro v21H2 x64 Multi38 & Slim build 22000.318 Non-TPM 2.0 là bản dựng Windows 11 Pro build 22000.318 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. [System is patched] General Info: Version: Windows