Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.675 Consumer Edition MSDN (x64)

Posted by - 21/05/2022

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.675 Consumer Edition MSDN (x64) Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.675 Consumer Edition MSDN (x64) là bản dựng Windows 11 v21H2 build 22000.675 mới nhất. Windows 11 RTM là viết tắt của ‘Release to Manufacturing’. Các nhà sản xuất Sau khi trải qua tất cả các đợt

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.556 Business Edition MSDN (x64)

Posted by - 17/03/2022

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.556 Business Edition MSDN (x64) Windows 11 RTM là viết tắt của ‘Release to Manufacturing’. Nhà sản xuất của Sau khi trải qua tất cả các lần kiểm tra lỗi trong phiên bản trước khi phát hành và là bản dựng công khai, chắc chắn rằng tất cả các lỗi

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.469 TPM 2.0 Pre-Activated

Posted by - 04/02/2022

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.469 TPM 2.0 Pre-Activated Windows 11 RTM là viết tắt của ‘Release to Manufacturing’. Nhà sản xuất của Sau khi trải qua tất cả các lần kiểm tra lỗi trong phiên bản trước khi phát hành và là bản dựng công khai, chắc chắn rằng tất cả các lỗi nghiêm