Tải về Windows 11 v21H2 RTM Final build 22000.613 Consumer Edition

Posted by - 21/04/2022

Tải về Windows 11 v21H2 RTM Final build 22000.613 Consumer Edition Tải về Windows 11 v21H2 RTM Final build 22000.613 Consumer Edition là bản dựng Windows 11 build 22000.613 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022.  Windows 11 RTM là viết tắt của ‘Release to Manufacturing’. Nhà sản xuất của Sau khi trải qua tất cả các lần