Download Windows Server 25099 LTSC vNext ISO vừa được phát hành

Posted by - 21/04/2022

Download Windows Server 25099 LTSC vNext ISO vừa được phát hành Thông báo ngắn gọn: Microsoft đã cung cấp phiên bản Windows Server vNext mới để tải xuống. Windows Server 25099 LTSC dưới dạng bản xem trước (tên mã Copper) luôn có sẵn dưới dạng ISO hoặc VHDX. Như mọi khi, máy chủ đi kèm với