Tải về Adobe Master Collection CC 2022 v17.03.2022 (x64) – Pre-Activated

16 0

Tải về Adobe Master Collection CC 2022 v17.03.2022 (x64) – Pre-Activated

Tải xuống Adobe Master Collection CC 2022/2021 phiên bản đầy đủ trình cài đặt ngoại tuyến độc lập cho Windows. Đây là một bộ sưu tập tổng thể hoàn chỉnh của các sản phẩm Adobe nổi tiếng.

Adobe Master Collection CC 2022 là một tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2021 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất để chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt. Về mặt chức năng, mọi thứ đều rất giống với Adobe Master Collection CS6 đã được kiểm chứng tốt trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi, gói hiện tại bao gồm nhiều chương trình hơn đáng kể so với tên gọi của nó là Creative Suite 6 và bản thân các phiên bản của chương trình hầu hết đều mới hơn .

Nội dung của gói :

 • Adobe Acrobat Pro DC 2022 v22.001.20085 (x64)​
 • Adobe After Effects 2022 v22.2.1.3 (x64)​
 • Adobe Animate 2022 v22.0.4.185 (x64)​
 • Adobe Audition 2022 v22.2.0.61 (x64)​
 • Adobe Bridge 2022 v12.0.0.234 (x64)​
 • Adobe Captivate 2019 v11.8.0.586 (x64)​
 • Adobe Character Animator 2022 v22.2.0.62 (x64)​
 • Adobe Dimension v3.4.5.4032 (x64)​
 • Adobe Dreamweaver 2021 v21.2 (x64)​
 • Adobe FrameMaker 2020 v16.0.2.916 (x64)​
 • Adobe Fresco v3.4.1.855 (x64)​
 • Adobe Illustrator 2022 v26.1.0.185 (x64)​
 • Adobe InCopy 2022 v17.1.0.50 (x64)​
 • Adobe InDesign 2022 v17.1.0.50 (x64)​
 • Adobe Media Encoder 2022 v22.0.0.107 (x64)​
 • Adobe Photoshop 2021 v22.5.4.631 (x64)​
 • Adobe Photoshop 2022 v23.2.2.325 (x64)​
 • Adobe Photoshop Lightroom Classic 2022 v11.1.0 (x64)​
 • Adobe Photoshop Lightroom v5.1 (x64)​
 • Adobe Prelude 2022 v22.0.0.83 (x64)​
 • Adobe Premiere Pro 2022 v22.2.0.128 (x64)​
 • Adobe Premiere Rush v2.3.0.832 (x64)​
 • Adobe RoboHelp v2020.5.0 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Designer v11.3.3.5429 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Painter v7.4.2.1551 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Sampler v3.2.1 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Stager v1.1.1 (x64)​
 • Adobe XD v49.0.12 (x64)​
What’s New:​

 

 • Adobe Acrobat Pro DC 2022 v22.001.20085 (x64)​
 • Adobe After Effects 2022 v22.2.1.3 (x64)​
 • Adobe Animate 2022 v22.0.3.179 (x64)​
 • Adobe Animate 2022 v22.0.4.185 (x64)​
 • Adobe Audition 2022 v22.2.0.61 (x64)​
 • Adobe Character Animator 2022 v22.2.0.62 (x64)​
 • Adobe Fresco v3.4.1.855 (x64)​
 • Adobe Illustrator 2022 v26.1.0.185 (x64)​
 • Adobe InCopy 2022 v17.1.0.50 (x64)​
 • Adobe InDesign 2022 v17.1.0.50 (x64)​
 • Adobe Photoshop 2022 v23.2.2.325 (x64)​
 • Adobe Premiere Pro 2022 v22.2.0.128 (x64)​
 • Adobe Premiere Rush v2.3.0.832 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Designer v11.3.3.5429 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Painter v7.4.2.1551 (x64)​
 • Adobe Substance 3D Sampler v3.2.1 (x64)​
 • Adobe XD v49.0.12 (x64)

Download Adobe Master Collection CC 2022 v17.03.2022 (x64) – Pre-Activated

Link Torrent Selective Download 38.4GB

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.