Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507

269 2

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507 cho máy cấu hình thấp

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp là bản dựng Windows AIO gồm 2 phiên bản Windows 10 SuperLite và Windows 11 SuperLite trong cùng 1 file ISO. 

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp

Bản dựng được tối ưu hóa và loại bỏ các thành phần trong Windows 10/11 để Windows hoạt động mượt mà cho máy cấu hình thấp.

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp

Cần hỗ trợ liên hệ tác giả https://www.facebook.com/TanTai310507

 

Related Post

There are 2 comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.